De kracht van rebalancen

Het merendeel van u zal zich bij het lezen van deze aanhef afvragen wat rebalancen überhaupt betekent. In deze blog zal ik u aan de hand van een voorbeeld uitleggen wat dit precies is, en hoe dit voor extra rendement kan zorgen.

Wanneer iemand begint met beleggen wordt er een zogenaamde strategie afgesproken, dit kan bijvoorbeeld een voorzichtig, neutraal of offensief beleggingsprofiel zijn. In dit voorbeeld ga ik gemakshalve verder met een neutraal profiel. De verhouding hiervan is 50% aandelen en 50% obligaties.

Zodra het geld belegd is, is de portefeuille onderhevig aan de bewegingen op de financiële markten, de portefeuille zal in totaal aan waarde dalen en stijgen. En omdat dit een gemengde portefeuille is zullen de aandelen en obligaties ook ten opzichte van elkaar in waarden veranderen. Dat betekent dat de afgesproken verhouding (die 50%-50%) continue wijzigt en dat er een scheefgroei ontstaat. Rebalancing is niets anders dan de afgesproken verhouding herstellen.

Een voorbeeld
Op 1 januari begint een klant met een beleggingsportefeuille van € 100.000 in een neutraal profiel (50% aandelen en 50% obligaties). Om het gemakkelijk te houden bestaat het aandelen-deel uit 1 fonds (500 aandelen op een koers van € 100) en ook aan de obligatie kant wordt in 1 fonds belegd (500 obligaties op een koers van € 100).

Medio maart is de koers van het aandelenfonds gedaald van € 100 naar € 60, daarmee zijn de aandelen € 30.000 waard. De koers van het obligatiefonds is gestegen, van € 100 naar € 110, de waarde van de obligaties komt hiermee op € 55.000.  De totale portefeuille is nu € 85.000 waard. De verhouding is daarmee ook veranderd, bij aanvang bedroeg het aandelen-deel 50% en in de huidige samenstelling is dit 35% geworden, het obligatiedeel staat op 65%.

Buy low, sell high
Dan gaan we nu rebalancen, en dit kan voor mensen nog wel eens vreemd aanvoelen. Want in de praktijk gaan we nu een deel van de beleggingen verkopen die het goed gedaan hebben (obligatie die van € 100 naar € 110) ging, en daarmee kopen we aandelen die juist omlaag waren gegaan (van € 100 naar € 60). Uit onderzoeken blijkt dat wij juist aan ‘winnaars’ gehecht blijken te zijn en dat we afscheid willen nemen van de ‘verliezers’.

Maar wat te doen met les 1 van beleggen: buy low, sell high? Dit zou inhouden: laag kopen – aandelen en hoog verkopen – obligaties. En dat is nu precies wat rebalancen inhoudt, we gaan terug naar de afgesproken startverdeling (50-50).

De huidige waarde van de portefeuille bedraagt € 85.000, hiervan zou € 42.500 in obligaties moeten zitten, maar we hebben zojuist gezien dat dit nu € 55.000 is. Er wordt dus voor € 12.500 aan obligaties verkocht en hiervoor worden aandelen teruggekocht. De portefeuille ziet er nu als volgt uit:

  • 708 aandelen op een koers van € 60 = € 42.500
  • 386 obligaties op een koers van € 110 = € 42.500

De totale waarde is en blijft zo € 85.000.

De beurzen herstellen
Stel nu dat de aandelen zich herstellen tot € 90 en dat de obligaties licht dalen naar € 105, dan ziet de portefeuille er nu als volgt uit:

  • 708 aandelen op een koers van € 90 = € 63.750
  • 386 obligaties op een koers van € 105 = € 40.500

De totale waarde van de portefeuille bedraagt nu € 104.250. Ondanks dat het ene fonds meer gedaald is (van € 100 naar € 90) dan het andere gestegen is (van € 100 naar € 105) is er toch sprake van een positief rendement.

En als u niets had gedaan?
Dan zou de portefeuille een totale waarde hebben van € 97.500, zie hieronder:

  • 500 aandelen op een koers van € 90 = € 45.000
  • 500 obligaties op een koers van € 105 = € 52.500

Kortom een verschil van € 6.750.

Conclusie
De kracht van rebalancen zit hem in de eenvoud (buy low, sell high). Periodiek rebalancen wij daarom dan ook de beleggingsportefeuilles van onze klanten. Goed om te weten dat deze transacties op het Fondsenplatform kosteloos zijn.

Zo voorkomen we dat er onnodig risico wordt gelopen omdat de verhoudingen scheefgroeien én het betaalt zich in een hoger rendement uit.