Is een ‘black swan’ nodig om financiële gelijkheid te stimuleren?

We willen graag geloven dat we vooruitgang boeken als het om gender gelijkheid gaat. Maar hoe dichtbij zijn we nu eigenlijk wat dat betreft in financiën. Bestaat financiële gelijkheid eigenlijk wel?

Een black swan gebeurtenis
Er is wellicht een black swan nodig om de noodzaak van onafhankelijkheid voor vrouwen te benadrukken. Een black swan, naar het Nederlands vertaald: zwarte zwaan, is een term bedacht door hedgefundmanager Nassim Nicholas Taleb. Het fenomeen is gebaseerd op gebeurtenissen die niet te voorspellen zijn.

Tot in de negentiende eeuw werd namelijk gedacht dat er alleen witte zwanen bestonden. Plotseling bleken er in Australië ook zwarte zwanen te leven. Dit was een gebeurtenis waar niemand rekening mee had gehouden. De term symboliseert de nutteloosheid van voorspellingen op basis van eerdere ervaringen. Enkele voorbeelden van een black swan zijn: de opkomst van het internet, grote terroristische aanslagen als 9/11 en de kredietcrisis.

Vooruitgang is geboekt door ons vrouwen het recht om te stemmen te geven en nog later de mogelijkheden om onze carrière op te bouwen. De COVID-19 pandemie heeft nu echter benadrukt dat het bittere noodzaak is voor vrouwen om financiele onafhankelijkheid, veiligheid en bewustzijn op te bouwen. Eén op de 6 vrouwen is werkzaam in de zwaarst getroffen sectoren van onze samenleving. Denk hierbij aan toerisme, hospitality en de detailhandel. Veel vrouwen verloren hun baan aan het begin van de pandemie gevolgd door vele mannen die afhankelijk waren van de internationale handel en daardoor ook thuis kwamen te zitten. Door de pandemie hebben veel vrouwen hun financiën onder de loep moeten leggen. Financiële gender gelijkheid kan niet vroeg genoeg ontstaan.

Vroeger waren de financiën de verantwoordelijkheid van de man en zorgden de vrouwen voor het huishouden en de kinderen. Daardoor hadden we weinig te maken met financiële planning. Hoe is dat nu in 2022?

Het financiële aanbod is weliswaar genderneutraal maar is vaak nog gericht op mannen. Vrouwen krijgen vaak te maken met financiële uitdagingen. Daarom hebben vrouwen een op maat gemaakt financieel plan nodig; gericht op wensen en behoeften. Uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde financiële doelen: financiële veiligheid voor onszelf en de mensen van wie we houden, voor nu en ook voor later.

5 tips voor vrouwen en financieel advies:

1. Carrière
Veel vrouwen in de leeftijd van 30 tot 40 jaar zoeken bewust naar een functie die flexibiliteit biedt om naast werk ook voor kinderen of familieleden te kunnen zorgen. Parttime werk verdient minder dan fulltime. Er zijn ook vrouwen die besluiten om een aantal jaar helemaal niet te werken, het zogenaamde gat in het CV. Covid heeft de situatie verscherpt: de scholen die sluiten en ziekenhuizen die vol lagen. Hierdoor ontstond er een situatie waar veel aandacht naar kinderen en familie ging.

Onderzoek wijst uit dat vrouwen driemaal meer de verantwoordelijkheid voor huiswerkondersteuning en verzorging namen. Met als gevolg dat deze vrouwen minder uren konden werken. Hierdoor ontstond ook een gat in hun carrière met een negatief resultaat in sparen en het bereiken van financiële doelen.

Advies: houd er met het maken van een financieel plan rekening mee dat je wellicht een tijdje minder verdient.

 

2. Pensioen
Hoe meer geld je hebt, hoe meer je kunt investeren. Helaas verdienen vrouwen over het algemeen nog steeds minder dan mannen. Miljoenen vrouwen over de hele wereld worden onderbetaald. Vrouwen bereiken gemiddeld op 44-jarige leeftijd de top van hun salaris terwijl mannen zo nog tien jaar doorgaan. Vrouwen zijn daarentegen wel geneigd om een hoger percentage van hun salaris te sparen. Eenmaal met pensioen geven vrouwen meer uit aan medicijnen, omdat zij als sterk geslacht ouder wordt dan mannen. Eigenlijk zouden vrouwen dus meer moeten opbouwen voor haar oude dag. In 2019 ontvingen vrouwen van 65+ gemiddeld 29% minder pensioen dan mannen.

Advies: werk samen met je financieel adviseur aan een plan dat gericht is op jouw individuele behoeften. Denk aan je toekomst als het gaat om de tijd die je wil besteden en het geld dat je daarvoor nodig hebt. Houd hierbij rekening met de ‘wat als’ scenario’s

 

3. Plannen en doelen
Iedereen kan de fout maken om aannames te maken gebaseerd op sociale verwachtingen in plaats van realistische cijfers. Er wordt onder andere veronderstelt dat vrouwen tijd willen vrij maken voor het moederschap of dat vrouwen geen kennis van financiële zaken hebben. Dit geldt niet voor iedereen. Kijk daarom naar je eigen toekomst en bespreek dit met je adviseur.

 Advies: wees duidelijk over je toekomstplannen en laat jezelf niet in een hokje plaatsen. Ga voor een financieel plan dat in lijn is met jouw prioriteiten en financiële doelen.

 

4. Wees niet bang om advies in te winnen
Het is statistisch bewezen dat vrouwen het moelijker vinden om financiële zekerheid in te winnen en vermogen te laten groeien. Hier zijn diverse factoren debet aan. Eén daarvan is ons niveau van vertrouwen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen over het algemeen minder vertrouwen hebben in hun investeringen en de kennis om te zorgen voor spaartegoeden. Het goede nieuws is: ons vertrouwen neemt toe naarmate we ouder worden. Toch roepen vrouwen minder snel hulp in van een financieel expert. Enkele vinden het geld niet waard, anderen denken dat ze niet vermogend genoeg zijn. Sommige vrouwen zijn angstig om te beleggen en zweren bij zoveel mogelijk liquide middelen op de bank; om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen. Het blijft bewezen dat beleggers hun financiële doelen eerder behalen met professionele hulp. Het is zeker in je voordeel om een beroep te doen op de hulp van een ervaren adviseur.

Advies: zoek een financieel adviseur waar je vertrouwen in hebt. Het financieel adviestraject is een langdurige relatie. Het kan geen kwaad om contact op te nemen met een aantal adviseurs om te vergelijken en de beste keuze te maken.

 

5. Samenwerken met een financieel adviseur
Vrouwen laten vaak financieel advies over aan een partner of familielid, met als resultaat dat zij minder op de hoogte zijn van het type investering en de strategie. Dat kan gevaarlijk zijn als je in de situatie komt waarin je opeens de financiën moet regelen, zoals bij een overlijden of een scheiding. In de combinatie met de stress die je dan ervaart is het lastig om belangrijke financiële beslissingen te nemen en al helemaal als je geen direct contact hebt met de adviseur. Bij een scheiding wordt het extra ingewikkeld wie bij de huidige adviseur blijft en wie op zoek gaat naar een nieuwe. Het is niet altijd handig en in vele gevallen zelfs niet toegestaan als beide partijen dezelfde adviseur in de arm nemen.

Advies: zorg voor een open en gezamenlijke aanpak in jullie financiën als je in een relatie zit. Als je partner de beslissingen neemt, zorg er dan wel voor dat je betrokken blijft. Bezoek de adviseur zoveel mogelijk samen en blijf op de hoogte om je beleggingen te regelen. Neem de leiding over je financiële toekomst als stel, maar ook als individu. Financiële planning is teamwork.

Een aanpak die voor iedereen gelijk is bestaat hier niet. Effectief financieel advies is maatwerk en gaat over de mens niet over het geslacht

Laat de black swan maar zwemmen en focus op zaken waar je invloed op kunt hebben.

Wit u hier meer over weten? Neem gerust contact met me op via 020-5312090 of martin@eenhoorn.nl.